Slaboproudé systémy

Slaboproud
  • - elektronické zabezpečovací systémy (EZS)

Elektronický zabezpečovací systém, je systém, který je zařazen do kategorie statická ostraha objektu, je to systém který detekuje pohyb narušitele objektu pomocí detektorů. Tyto systémy detekovaná data ihned posílají zejména na pult centrální ochrany.


  • - elektroncké požární systémy EPS

Elektronický požární systém, je systém který detekuje vznik požáru v objektu, tyto data ihned vyhodnotí a poté akusticky nebo opticky signalizuje vznik požáru a určí, ve které části objektu je požár vznikl.


  • - kamerové systémy CCTV

Kamerové systémy slouží k monitorování objektů, kdy snímaný obraz z kamer se nejčastěji ukládá na disk záznamového zařízení. Velmi často se kamerové systémy spojují se systémy EZS, protože se tak zvýší úroveň hlídaní objektů.


  • - domácí telefony

Domácí telefony, je systém, který zabezpečuje komunikaci a identifikaci mezi osobami vstupujících do objektů, dodáváme standardní telefony a videotelefony.


ZPĚT